Addendum Legal

Altijd Juridisch advies op maat. Wij denken in oplossingen. Een hecht, toegewijd team dat bestaat uit ervaren juristen die zich in het bedrijfsleven reeds hebben bewezen zoeken naar de juiste oplossing voor elke situatie.

Addendum is erop gericht om in eerste instantie de huidige problemen adequaat op te lossen en in tweede instantie samen met de klant in de toekomst te zorgen dat de deze niet in problemen geraakt.

Addendum hanteert als motto:

“Problemen bestaan niet. Het zijn alleen uitdagingen tot het vinden van een oplossing.”

Specialismen

Bij arbeidsrecht denk men vaak aan ontslag. Arbeidsrecht is een specifiek onderdeel van recht dat de verhouding tussen werkgever en werknemer reguleert.

Vastgoed en vastgoedrecht in brede zin, vanuit het perspectief van investeerders, overheid, corporaties, eigenaren en financiers. Vastgoedrecht bestaat uit alle rechtsgebieden die met onroerend goed te maken hebben. Huur, verkoop, aankoop verpanding etc..

Het vennootschapsrecht ziet op de inrichting van vennootschappen en de verdeling van de verantwoordelijkheden binnen de betreffende vennootschap. Het gaat hierbij voornamelijk om rechtspersonen zoals NV, BV, Stichting en Vereniging en hun organen waaronder de algemene vergadering van aandeelhouders, het bestuur, en de raad van commissarissen.

Het contractenrecht is alledaags recht. Iedereen heeft te maken met contracten. Hierbij is van belang dat u goed geadviseerd wordt bij het opstellen van een goed contract, het inschatten van uw risico of het beperken van schade wanneer er reeds een conflict is ontstaan. Binnen het contractenrecht worden alle zaken die te maken hebben met een overeenkomst onder de loep genomen en besproken.

Het insolventierecht regelt de verschillende mogelijkheden en gevolgen waarbij een persoon of een bedrijf geconfronteerd wordt met schulden die door de persoon of bedrijf niet meer betaald kunnen worden. Wij adviseren en begeleiding in deze situaties.

Bestuursrecht gaat over de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld bij het geven van een subsidie of het verlenen van een vergunning.

Aansprakelijkheid moet worden onderscheiden van draagplicht. Aansprakelijkheid is de wettelijke verplichting om de nadelige gevolgen van een bepaalde rechtshandeling te dragen. Het aansprakelijkheidsrecht regelt het herstel of de compensatie van geleden schade. .

Carrière ondersteuning

Tijdens uw carriere kan u op een punt komen waarbij u keuzes wilt maken. Doorgaan op dezelfde wijze of veranderen. Addendum kan u hierbij ondersteunen om de juiste en succesvolle keuze te maken.

In-House training

Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in uw branche organiseren wij ook “Inhouse” trainingen. Ook in groepsverband wordt u op de hoogte gebracht van nieuwste trends in de vastgoed wereld.

Netwerk evenementen

U zoekt meer professionele contacten in de vastgoed wereld. Onze netwerkbijeenkomsten en events zorgen er voor dat u in contact komt met nieuwe mensen.

Coaching

Soms heeft u een klankboard nodig tijdens uw carriere. Bij addendum hebben wij een open oor. Discreet en open kunnen wij met u praten over wat u dwars zit.