Uw werkgever wijzigt de arbeidsvoorwaarden, wat nu?

opzegtermijn wat zijn de regels
Dit moet u weten over de opzegtermijn bij ontslag
april 28, 2019
concurrentiebeding bindend
Hoe vast staat een concurrentiebeding?
juni 28, 2019
Toon alles
arbeidsvoorwaarden eenzijdig gewijzigd

Mag uw werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen?

Toen u voor uw huidige baas ging werken, heeft u arbeidsvoorwaarden ondertekent. De primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn de rechten en plichten waar beide partijen zich aan moeten houden. Praktisch, want zo weet u immers altijd precies waar u aan toe bent. Totdat uw werkgever aangeeft dat hij of zij de arbeidsvoorwaarden wijzigt, zonder dat uw stem hierin gehoord gaat worden. Mag dat? Ja, in drie gevallen mag dit.

Wanneer mag een eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden?

De arbeidsvoorwaarden zijn een belangrijke afspraak tussen u en de werkgever. Deze rechten en plichten hebben betrekking op de beloning, het welzijn van u als werknemer en andere middelen die u van uw werkgever krijgt. Gezien het belang van de overeenkomst, is het niet zomaar toegestaan om hier wijzigingen in aan te brengen.

Er zijn drie uitzonderingssituaties waarin de arbeidsvoorwaarden eenzijdig (door uw baas dus) aangepast mogen worden.

1. Een nieuw tijdelijk contract

Wanneer het contract afloopt en er een nieuw contract getekend moet worden, kunnen de arbeidsvoorwaarden altijd aangepast worden. Het gaat namelijk niet om het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden in een bestaande overeenkomst, want u tekent een nieuw contract. Of u tekent niet, omdat u het niet eens bent met de voorwaarden uiteraard. In dat geval wordt uw arbeidsovereenkomst met uw werkgever beëindigd op de laatste dag van de huidige overeenkomst.

2. Wijzigingsbeding

Wanneer er in de arbeidsovereenkomst een wijzigingsbeding opgenomen is, staat er letterlijk in het contract dat de werkgever de voorwaarden eenzijdig aan mag passen. Dit mag overigens niet zomaar, er moet een dwingende reden voor zijn, zoals het redden van het bedrijf van een faillissement.

3. Wanneer u geen nee mag zeggen

Dit is het punt waarop de meeste problemen ontstaan. Is er geen nieuw contract én is er geen wijzigingsbeding, ook dan kunnen arbeidsvoorwaarden aangepast worden. Dit kan alleen wanneer het een redelijk voorstel is dat u niet zomaar mag weigeren.

Dat is een lastig punt, want dit laat veel ruimte voor interpretatie. Doorgaans wordt er gekeken naar de lengte van het dienstverband, de ‘schade’ die de werknemer oploopt door de wijziging en de vraag of de werkgever gekeken heeft naar alternatieven. Hieruit moet blijken of het ‘redelijk’ genoeg is om u te dwingen akkoord te geven.

U bent het niet eens met de wijzigingen

Maar dat is niet altijd aantoonbaar of te rechtvaardigen. Heeft uw werkgever het contract aangepast en zijn de arbeidsvoorwaarden in negatieve zin gewijzigd? Dan kunt u het besluit aanvechten. Bent u het niet eens met de beslissing van uw werkgever en wilt u een adviseur die met u mee kan kijken en u bij kan staan? Neem dan contact op met de juridische experts van Addendum Legal.