Letselschadevergoeding: wanneer heeft u er recht op?

erfpacht
De belangrijkste feiten over erfpacht
december 28, 2019
Toon alles
letselschadevergoeding

Wanneer heeft u recht op letselschadevergoeding?

Heeft u een ongeval opgelopen en is dit de schuld van iemand anders? Dan kunt u recht hebben op een letselschadevergoeding. Dit kan een klein bedrag zijn of juist een enorme som omdat u bepaalde capaciteiten verloren heeft door het ongeval. Aanspraak maken op een letselschadevergoeding klinkt redelijk eenvoudig, maar in de praktijk blijkt het net wat lastiger om ook daadwerkelijk een vergoeding te krijgen in de vorm van letselschadevergoeding of smartengeld. Wanneer heeft u hier recht op en hoe zorgt u ervoor dat u ook daadwerkelijk uitgekeerd krijgt?

Recht op letselschadevergoeding

U kunt alleen vergoeding krijgen voor letselschade wanneer u een ongeval gehad heeft en dit aantoonbaar de schuld is van iemand anders. Daarnaast zijn er nog een aantal andere factoren die een rol spelen. Zo moet het ongeluk plaatsgehad hebben in de afgelopen vijf jaar, anders kunt u geen aanspraak meer maken. Ook is het uiteraard een eis dat u (im)materiële schade opgelopen heeft, want anders valt er niets te claimen. Daar komt bij dat de andere persoon u moedwillig of zonder enige schuld letselschade toegebracht heeft – en dat is lastig te bewijzen in de praktijk.

Voldoet uw situatie aan alle bovenstaande punten? Dan is het mogelijk dat u recht heeft op vergoeding voor letselschade of smartengeld. Nu is het echter nog zaak om dit in werking te zetten, want u krijgt niet automatisch uitgekeerd wanneer u aan alle voorwaarden voldoet.

Hoe hoog is het letselschadebedrag dat ik kan krijgen?

Over de hoogte van het letselschadebedrag kunnen we geen zinnig woord zeggen voordat we uw situatie bekeken hebben. Hoe hoger de schadeposten zijn, hoe hoger de claim uiteraard uitvalt. Bent u bijvoorbeeld niet meer in staat om te werken door het ongeluk, dan kunt u een flinke som eisen voor de letselschade. Bent u tijdelijk uitgeschakeld of is de letselschade veel kleiner, dan valt het bedrag uiteraard lager uit.

En hoe werkt dit proces?

Het proces van letselschadevergoedingen is lang en ingewikkeld. Het komt erop neer dat een letselschadejurist de hoogte van de gevraagde vergoeding opstelt en opstuurt naar de tegenpartij. Diens verzekering bekijkt de claim en komt in de meeste gevallen met een tegenvoorstel. Wij zien vaak dat dit een véél lager bedrag is. Dan is het tijd om in gesprek te gaan om de beste letselschadevergoeding te krijgen voor uw situatie.

We raden u sterk af dit zelf te doen. Het is lastig om een correct bedrag te krijgen, omdat de juristen van de verzekeraar van de tegenpartij altijd zo weinig mogelijk willen betalen. Dat is hun werk. Ons werk is ervoor zorgen dat u een schikkelijk bedrag krijgt, zodat uw schadeposten goed ingedekt kunnen worden. Heeft u letselschade opgelopen en wilt u een eerlijke vergoeding? Schakel ons dan vandaag nog in, zodat we ons direct over uw case kunnen buigen.