Abonnementen

Abonnementen

Audit bij aanvang vanaf € 250,- (eenmalig). Afhankelijk van de grote van het bedrijf. Alles wordt in kaart gebracht en een overzicht gemaakt van alle mogelijke knelpunten. Abonnement wordt aangegaan voor de duur twee (2) jaar en eindigt van rechtswege bij het verstrijken van 24 maanden beginnend in de maand na acceptatie door ADDENDUM LEGAL. Tussentijdse opzegging kan door cliënt alleen geschieden bij aangetekende post tegen vergoeding van de restante termijnen. Alle juridische zaken zullen exclusief aan ADDENDUM LEGAL worden uitbesteed gedurende de duur van het abonnement. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van ADDENDUM LEGAL van toepassing. Kosten voor derden (advocaten, deurwaarder, griffierecht, taxaties e.d.) vallen buiten het abonnement.
Categorie Prijs per maand Looptijd
ZZP € 95,- 12 maanden
1 – 5 werknemers € 265,- 24 maanden
6 – 10 werknemers € 650,- 24 maanden
11 – 15 werknemers € 1075,- 24 maanden
15 – 20 werknemers € 1850,- 24 maanden
> 20 werknemers Op aanvraag Nader te bepalen

In het abonnement vallen alle juridische werkzaamheden. Dit omvat o.a. :

Advies

→ Onbeperkt telefonisch advies
→ Uitbrengen schriftelijk advies
→ Preadvies bij het aangaan van contracten
→ Advies bij geschillen op de werkvloer
→ Advies bij geschillen algemeen
→ Strategisch advies
→ Advies juridische structuren

Ondersteuning

→ Sparing partner bij vraagstukken
→ Opstellen van brieven
→ Voorbereiden onderhandelingen
→ Deelnemen aan onderhandelingen
→ Due diligence
→ Ondersteuning bij geschillen algemeen
→ Aansturen juridische afdeling

Addendum Legal fungeert als de juridische afdeling bij in het bedrijf voor alle voorkomende zaken. Naast boven genoemde werkzaamheden wordt voor uw bedrijf maandelijks:
– De contracten nagekeken
– Algemene voorwaarden vernieuwd
– Beoordelingsgesprekken georganiseerd
– Alle juridische vragen beantwoord
– Algemeen juridisch onderhoud verricht
– Juridische bespreking met de directeur
 

Vragen over juridische zaken?

Voor vragen kunt u terecht bij onze experts.

Vraag een expert