Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  • VOORWAARDEN
  • 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van ADDENDUM LEGAL.
  • 2. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ADDENDUM LEGAL slechts bindend, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
  • 3. Afspraken of toezeggingen van een medewerker van ADDENDUM LEGAL zijn voor ADDENDUM LEGAL niet bindend, tenzij deze nadere afspraken of toezeggingen door haar schriftelijk zijn bevestigd.
  • 4. ADDENDUM LEGAL is bevoegd een opdracht te weigeren, eventueel zonder opgave van redenen.
 

Vragen over juridische zaken?

Voor vragen kunt u terecht bij onze experts.

Vraag een expert