Arbeidsrecht

Addendum Legal geeft juridisch advies omtrent het arbeidsrecht

Moet er een arbeidsovereenkomst opgesteld worden? Of wordt een werknemer ontslagen? In deze gevallen krijgt u te maken met het arbeidsrecht. Dit rechtsgebied gaat over de verhouding tussen de werkgever en de werknemer. Iedere werkgever en werknemer dient zich aan de regels van dit rechtsgebied te houden. De werkgever verbindt zich door een arbeidsovereenkomst tot het verstrekken van de loon aan de werknemer. De werknemer voert hiervoor specifieke taken uit onder het gezag van de werkgever. Een zeer groot onderdeel van de arbeidsrechtelijke geschillen in het MKB hebben te maken met het ontslag. Andere vraagstukken die plaatsvinden in dit rechtgebied hebben te maken met het sociaal verzekeringsrecht. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan uitkeringen die verstrekt worden door de Dienst Werk en Inkomen, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de gemeente. Het gaat dan om uitkeringen als arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, bijstand, nabestaandenuitkeringen, ouderdomsuitkeringen en kinderbijslag.

Laat u bijstaan door een bedrijfsjurist van Addendum Legalarbeidsrecht

Dit gedeelte van het recht omvat zeer complexe regelgeving, die voor een leek zeer lastig te doorgronden zijn. Als u te maken krijgt met een geschil over dit rechtsgebied, is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een bedrijfsjurist. De bedrijfsjuristen van Addendum Legal hebben een ruime ervaring in dit rechtsgebied, waardoor zij u op de juiste wijze kunnen adviseren. Zo kunnen zij u onder andere advies geven bij het ontslag van een werknemer, geschillen over de loonvoorwaarden, het opstellen van een arbeidsovereenkomst of geschillen over een concurrentiebeding. Hierbij adviseren wij zowel het mkb als particulieren.

Onze bedrijfsjuristen proberen u zo optimaal mogelijk te adviseren

De bedrijfsjuristen van Addendum Legal begrijpen dat er bijvoorbeeld tijdens een ontslag veel op u af komt. U moet plotseling zeer ingrijpende beslissingen over uw dagelijkse leven maken. Het is daarom belangrijk dat u bij een juridisch geschil spoedig contact met ons opneemt. Doordat de juristen van de huidige wetgeving goed op de hoogte zijn, leert u snel uw mogelijkheden kennen. De bedrijfsjuristen van Addendum Legal streven in eerste instantie naar een goed gesprek om het arbeidsconflict op te lossen. Door onderhandelingen en communicatie kan vaak meer bereikt worden dan tijdens een rechtszaak. Mocht dit echter in uw situatie niet mogelijk zijn, dan schromen onze bedrijfsjuristen niet om een rechtszaak aanhangig te maken bij de rechtbank. Uiteraard zullen zij namens u uw zaak goed vertegenwoordigen bij de rechtbank.

Neem nu contact met ons op voor meer informatie

Heeft u te maken met een juridische kwestie op het gebied van het arbeidsrecht? Neem dan nu contact met ons op voor meer informatie. Tijdens het eerste telefoongesprek analyseren wij uw juridische kwestie en geven wij aan hoeveel kans van slagen uw zaak zal hebben. Uiteraard hanteren wij scherpe tarieven voor een goede kwaliteit juridisch support. Het is niet nodig om voor een intakegesprek een afspraak te maken. U kunt altijd bij ons terecht. Wij hopen u graag bij te kunnen staan bij uw juridisch geschil.