Specialismen

Aansprakelijkheid

Het aansprakelijkheidsrecht stelt vast wanneer iemand in het algemeen of in een specifiek geval aansprakelijk is voor schade die een ander geleden heeft. Bij het bijstaan van onze cliënten in het aansprakelijkheidsrecht is herstel of compensatie van geleden schade ons voornaamste doel. Schadevergoeding is een middel om een geschonden recht of belang te herstellen. Niet iedere schending van een regel of zorgvuldigheid, die wij in acht moeten nemen en die schade veroorzaakt leidt tot aansprakelijkheid. Maar als een recht of belang is geschonden, moet er wel een effectieve reactie volgen, ook als geen sprake is van meetbare schade.

Er zijn in het recht verschillende gebieden van aansprakelijkheid. Hierbij dient u te denken aan onder anderen:

 • Contractuele aansprakelijkheid;
 • Wettelijke aansprakelijkheid;
 • Bestuurdersaansprakelijkheid;
 • Beroepsaansprakelijkheid;
 • Werkgeversaansprakelijkheid;
 • Productaansprakelijkheid;
 • Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten;
 • Aansprakelijkheid voor gebouwen;

 • Wat doen wij voor u

 • Aansprakelijkheidsstelling;
 • Vaststellen en verhalen van schade;
 • Afweren van aansprakelijkheid;
 • Onderhandelen met veroorzaker of slachtoffer;
 • Voeren van procedures;

 

Vragen over juridische zaken?

Voor vragen kunt u terecht bij onze experts.

Vraag een expert