mfn-parallax

Contractrecht

Vennootschapsrecht

 • Keuze van rechtsvorm
 • Overeenkomsten maatschap, VOF en CV
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Managementovereenkomsten
 • Directiereglement en reglement RvC
 • Geschillen tussen aandeelhouders of vennoten

Contracten/overeenkomsten

 • Huurovereenkomsten, huurgeschillen
 • Distributie, agentuur en franchise
 • Algemene voorwaarden
 • Financieringsvoorwaarden bij de bank
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Koopovereenkomsten
 • Leveringsvoorwaarden
 • Schadevergoeding

Insolventie

 • Doorvoeren van een herstructurering ter voorkoming van faillissement
 • Voorbereiden en begeleiden van een doorstart na faillissement
 • Aanvragen van faillissement van een wederpartij
 • Juridische begeleiding van een herfinanciering van uw onderneming
 • Incasso van vorderingen
 • Incasso van vorderingen
 • Beoordeling van kredietovereenkomsten
 • Pandrecht
 • Hypotheekrecht
 

Vragen over juridische zaken?

Voor vragen kunt u terecht bij onze experts.

Vraag een expert