mfn-parallax

Letselschade

Letselschade

U bent betrokken bij een verkeersongeval of bij een mislukte behandeling van uw arts of u bent slachtoffer van een mishandeling. In al deze gevallen kunt u schade en / of letsel oplopen.

Als u letselschade heeft opgelopen, dan zult u in het algemeen een aantal stappen moeten doorlopen om deze schade uiteindelijk zoveel mogelijk vergoed te krijgen. Belangrijk hierbij is;

1. Het vaststellen van de aansprakelijkheid

  • Wie is verantwoordelijk voor de door u opgelopen schade?
  • Is de tegenpartij verzekerd?
  • Erkent de tegenpartij de aansprakelijkheid vrijwillig of moet u eerst procederen?

2. Het vaststellen van de schade

  • Is de schade eenvoudig vast te stellen?
  • Hoe stelt de tegenpartij zich hierbij op?
  • Is de inschakeling van medische deskundigen noodzakelijk?

3. Onderhandelingen

  • in letselschadezaken wordt altijd onderhandeld over de omvang van de schade
  • in letselschadezaken wordt altijd onderhandeld over de vergoeding die moet worden betaald.

4. Procederen

Als u er uiteindelijk met de verzekeraar van de tegenpartij niet uitkomt, kan een gerechtelijke procedure wel eens onvermijdelijk zijn.

Het gehele letselschadeproces is ingewikkeld en u doet er verstandig aan om een belangenbehartiger in de arm te nemen die gespecialiseerd is in dit rechtsgebied. Addendum Legal kan u hierin bijstaan.

Wij beschikken niet alleen over een grondige juridische ‘up- to date'-kennis maar onze belangenbehartiger beschikken ook over goede onderhandelingskwaliteiten en zorgen dat de vaart in de zaak blijft en dat u goed geïnformeerd wordt over de stand van zaken en de te nemen stappen.

 

Vragen over juridische zaken?

Voor vragen kunt u terecht bij onze experts.

Vraag een expert