Vastgoedrecht


Vastgoed

Vastgoed en vastgoedrecht in brede zin, vanuit het perspectief van investeerders, overheid, corporaties, eigenaren en financiers. Vastgoedrecht bestaat uit alle rechtsgebieden die met onroerend goed te maken hebben. Huur, verkoop, aankoop verpanding etc..

Vastgoed, ook onroerend goed of onroerende zaak genoemd

"Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.”(Nederlandse B.W., boek 3, art. 3, lid 1)

Addendum Legal heeft diverse vastgoed specialisten die u adviseren, processen begeleiden en procederen.


Huurrecht

 • Huurincasso’s
 • Opstellen huurovereenkomst roerende zaken
 • Opstellen huurovereenkomst woonruimte
 • Opstellen huurovereenkomst kantoor/ winkelbedrijfsruimte
 • Beoordelen huurovereenkomst
 • Incasso van vorderingen
 • Opzegging en beëindiging overeenkomst
 • Huuropzegging conform de wettelijke vereisten
 • Geschillen overige bedrijfsruimtes

(Ver)koop Onroerend goed

 • Voeren van onderhandelingen
 • Opstellen en beoordelen van contracten
 • Nakoming overeenkomst of ontbinding op grond van wanprestatie
 • Aansprakelijk stellen van de tegenpartij
 • Verweervoeren in aansprakelijkheidsgeschillen
 • Voeren arbitrageprocedure
 • Begeleiding bij aan-of verkoop van vastgoed
 • Advies ten aanzien van aanspraken bij bouwkundige garanties

Vergunningen

 • Begeleiding en advies bij vergunningsaanvragen
 • Verweer bij afwijzing van de vergunning
 • Advies en ondersteuning bij (particuliere) erfpacht

Tip:

In een aantal gevallen is de verhuur van een onroerende zaak altijd belast met btw. In andere gevallen is die verhuur vrijgesteld van btw, maar kunt u er samen met de huurder vaak voor kiezen toch btw te berekenen. U kunt uw keuze voor belaste verhuur op 2 manieren vastleggen: in het huurcontract of met een verzoek aan de belastingdienst.

 

Vragen over juridische zaken?

Voor vragen kunt u terecht bij onze experts.

Vraag een expert